• ۲۲ تیر ۱۳۹۶
    گزارش جلسه هیأت مدیره انجمن جنین شناسی

    گزارش جلسه هیأت مدیره انجمن جنین شناسی

    به گزارش روابط عمومی انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل ایران، دکتر محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن و کنگره بین المللی تولیدمثل، در شانزدهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن جنین شناسی، ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی اعضاء محترم هیئت مدیره و همچنین مسئولین محترم علمی و اجرایی کنگره و جشنواره، افزود: کنگ…