• ۲۲ تیر ۱۳۹۶
    مولکول کلیدی عامل ناباروری و بلوغ زودرس شناسایی شد

    مولکول کلیدی عامل ناباروری و بلوغ زودرس شناسایی شد

    به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، این مولکول U17 snoRNA نام دارد.این مولکول یک رشته کوچک RNA است و با اختلال در ترشح هورمون های استروئیدی مناسب، سبب ناباروری یا بلوغ زودرس، به ویژه در دختران می شود. RNA یا اسید ریبونوکلئیک نوعی اسید نوکلئیک است که در تمام سلول های زنده وجود دارد و مهمترین نقش…