• ۲۲ تیر ۱۳۹۶
    کمپین مبارزه با سرطان پستان

    کمپین مبارزه با سرطان پستان

    مرکز فوق تخصصی ابن سینا، یکی از حامیان کمپین مبارزه با سرطان صورتی، است. این کمپین با هدف آگاهی بخشی و تلاش برای تشخیص به موقع و پیشگیری از سرطان پستان به راه افتاد. از این رو در یک بازه زمانی یک ماهه از نیمه مهر ماه تا نیمه آبان ماه، حامیان درمانی این کمپین به آموزش و معاینه رایگان بانوان پرداختند.…