• آزمایش های عفونی

      متخصص عفونی، خدمات تشخیصی و درمانی زیر را برای نخستین بار در كلینیك­های درمان ناباروری ایران به زوج­های نابارور ارائه می­کند: بررسی علل بیماری‌های عفونی در درمان ناباروری و سقط رویان (جنین) بررسی و درمان بیماری‌های عفونی در دوران بارداری و پیشگیری از انتقال آن به رویان (جنین) بررسی وضعیت بهداشتی و سابقۀ واكسیناسیون مادر قبل از دوران بارداری بررسی اهداكنندگان و دریافت­كنندگان تخمك و رویان (جن…

Categories