• اتاق های عمل و بخش بستری

      زوج ­های مراجعه­ کننده ممکن است حین طی کردن مراحل درمان، نیاز به انجام عمل­ های تشخیصی و درمانی مختلفی داشته باشند. افزون بر آن، بخشی ازمراحل میکرواینجکشن شامل برداشت تخمک و انتقال رویان (جنین) نیز نیاز به خدمات بستری و اتاق عمل دارند که همۀ این خدمات در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا قابل انجام می ­شود. کادر مجرب پرستاری و اتاق عمل مرکز که دوره ­های آموزشی مختلف مرتبط با درمان …

Categories