• ارکیوپکسی

      اركیوپكسی روشی است كه در آن، جراح بیضه نزول نكرده را به داخل كیسه بیضه منتقل می­کند. اركیوپكسی اغلب برای نوزدان پسر یا بچه‌های كم سن و سال كه به نهفتگی بیضه یا بیضه نزول نكرده (كریپتوركیدیسم (cryptorchidism) دچارند، به­كار می­رود. البته گاهی اركیوپكسی در نوجوانان و بزرگسالان ، برای یك یا هر دو بیضه نیز انجام می‌شود. در بزرگسالان، اغلب اركیوپكسی برای درمان پیچش بیضه انجام می‌شود؛ این حالت یك اورژان…

Categories