• انجماد بافت بیضه

        انجماد بافت بیضه برای حفظ باروری مردان یا پسران مبتلا به سرطان نیازمند شیمی­درمانی یا پرتودرمانی، پسران یا مردان مبتلا به بیماری­هایی که احتمال آسیب به بافت بیضه در آن­ها وجود دارد و یا در مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی، به­کار می­رود. در این روش، بخشی از بافت بیضه از طریق بیوپسی بیضه، با یا بدون استفاده از میکروسکوپ جراحی(TESE or Microscopic TESE)  برداشته و در محیط پایۀ غنی­شده…

Categories