• انجماد بافت تخمدان

      انجماد بافت تخمدانی، برای حفظ فولیکول­های اولیۀ تخمدانی، در دختران یا زنان مبتلا به سرطان استفاده می شود. امروزه شیمی­درمانی یا پرتودرمانی روش رایج درمان سرطان است كه باعث آسیب به این فولیكول­ها و نابودی آن­ها می­شود. افزون بر این، در دیگر بیماری­هایی که احتمال آسیب به بافت تخمدان وجود دارد، می­توان از روش انجماد بافت تخمدان استفاده کرد. در این روش بافت قشر تخمدان بدون تحریک هورمونی از طریق لاپارو…

Categories