• بخش جنین شناسی

      بخش جنین­ شناسی بخشی از کلینیک درمان ناباروری است. پس از تعیین پروتکل درمانی در جلسۀ مشترک تیم تخصصی، همۀ زوج­ های کاندیدای روش­ های درمانی IUI,ICSI,IVF) ART و ...) تحت مشاوره متخصص جنین­ شناسی قرار می­ گیرند. نتیجۀ نهایی این جلسه و درمان نهایی در یک جلسه توسط متخصص جنین ­شناس به زوج اطلاع داده می­ شود و طی این جلسه به همۀ پرسش­ ها و نکات مبهم ایشان به­ طور کامل پاسخ داده می­ شود. در این جلسه (مشا…

Categories