• تست پاپ اسمیر

      تست پاپ اسمیر (که به آن تست سرطان دهانۀ رحم نیز گفته می­شود) جزو آزمایش­های غربالگری محسوب می­شود. این تست برای تشخیص سرطان دهانۀ رحم و یا عواملی که به آن منجر خواهد شد، انجام می­گیرد. نمونه از طریق واژن از گردن رحم گرفته می­شود و برای تشخیص سلول­های ناهنجار در زیر میکروسکوپ توسط پاتولوژیست بررسی می­شود. در مرکز ابن سینا، این تست در ویزیت اوّل زنان، برای اطمینان از سلامت دهانۀ رحم انجام می­شود. بد…

Categories