• تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از لانه گزینی یا PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) و Sex Selection

      تشخیص ژنتیکی پیش از لانه­‌گزینی یا PGD روشی است که امکان بررسی ژنتیکی رویان­ها (جنین­‌ها) را قبل از ورود به رحم و شروع بارداری فراهم می­‌سازد. بدین‌منظور از رویان­های (جنین­‌های) به‌دست‌آمده به‌روش لقاح آزمایشگاهی (IVF) یک یا دو سلول به‌عنوان نمونه برداشته (بیوپسی) می‌­شود و نمونه از نظر بیماری ژنتیکی خاصی مورد بررسی قرار می­‌گیرد. اگر سلول بیوپسی شده مبتلا نباشد، آن‌گاه می­‌توان نتیجه­‌گیری کرد ک…

Categories