• تعیین جنسیت جنین

      انجام تعیین جنسیت در مرکز ابن سینا با یک مشاورۀ ژنتیک آغاز می­شود که طی آن مراحل انجام کار و میزان موفقیت به­صورت کامل و علمی و به زبان کاملاً ساده توضیح  داده می­شود. در هر صورت، یک زوج متقاضی انجام تعیین جنسیت، پس از بررسی­ها و آزمایش­های اولیه در صورت خوب و مناسب بودن آزمایش­ها، در سیکل میکرواینجکشن قرار می­گیرند. پذیرش این زوجین در بازۀ زمانی خاص و محدودیت سنی خاص اجرا می­شود. پس از ویزیت یا م…

Categories