• توکسوپلاسموز

      بین اغلب مردم جهان، آلودگی به عامل توکسوپلاسموز دیده می­‌شود، ولی خوشبختانه در بیشتر موارد، این آلودگی باعث ایجاد بیماری بالینی نمی­‌شود. عامل این بیماری یک انگل تک یاخته به‌نام توکسوپلاسماگوندی است. تنها افراد خاصی در صورت آلودگی به این انگل، در معرض بیماری شدید و حتی خطرناک قرار می­‌گیرند که عبارتند از:  مبتلایان به توکسوپلاسموز مادرزادی  نوزاد و رویان (جنین)  مبتلایان به نقص ایمنی توکسوپلاس…

Categories