• درمانگاه درمان ناباروری زنان

      درمانگاه درمان ناباروری زنان بخشی از کلینیک درمان ناباروری است. در نخستین مراجعه به کلینیک درمان ناباروری، حضور زن و شوهر الزامی است. زوج­ های نابارور (زن و مرد) ابتدا در کلینیک ویزیت اول مردان و زنان، بررسی و ارزیابی می­ شوند و در صورت لزوم، به کلینیک­ های ایمونولوژی و ژنتیک و ... ارجاع می­ شوند.  درمان ناباروری زنان: ضمن انجام بررسی­ ها و معاینه­ های کلینیکی توسط متخصص زنان، زایمان و ناباروری، …

Categories