• درمانگاه درمان ناباروری مردان

      درمانگاه درمان ناباروری مردان، بخشی از کلینیک درمان ناباروری است. در نخستین مراجعه به کلینیک درمان ناباروری، حضور زن و شوهر الزامی است. زوج های نابارور (زن و مرد) در مراجعه به این کلینیک به ترتیب در پنج گروه تخصصی زنان و زایمان، آندرولوژی، ایمونولوژی، جنین­ شناسی و ژنتیک مطابق خدمات تشخیصی زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار می­ گیرند: درمان ناباروری زنان: ضمن انجام بررسی­ های لازم و معاینه کلینیکی توس…

Categories