• لاپاروسکوپی

      معاینۀ کامل ساختمان‌ های داخلی لگن، اطلاعات مهمی دربارۀ ناباروری و اختلالات شایع منجر به ناباروری می‌ دهد. به‌ طور‌کلی، مشکلاتی که با معاینۀ فیزیکی قابل کشف نیست، با لاپاروسکوپی و دید مستقیم اندام‌ های لگنی قابل شناسایی­ اند. لاپاروسکوپی یک روش جراحی بدون باز كردن شكم است که پزشک برای مشاهدۀ رحم، تخمدان‌ ها و لوله ­های رحمی از آن استفاده می‌ کند. اگر مشکلی وجود داشته باشد، این امکان برای پزشک وجود…

Categories