• مشاوره ایمونولوژی

      امروزه نقش عوامل ایمونولوژیك در ایجاد ناباروری و سقط مكرر كاملاً شناخته شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، علت 70 درصد از موارد سقط مكرر عوامل ایمونولوژیك است. همچنین در بسیاری از ناباروری‌ها، به ویژه موارد مربوط به باروری تخمك، ‌تشكیل رویان (جنین) و جایگزینی رویان (جنین) در رحم، نقش عوامل ایمونولوژیك ثابت شده است. از این رو، بررسی زوج­های مبتلا به سقط مكرر یا شکست مكرر در روش­های كمك باروری برای…

Categories