• مشاوره تغذیه

      رژیم غذایی پیش از بارداری از جنبه‌های مختلف بر شانس لقاح و یا موفقیت بارداری اثر دارد. زنان لاغر و همچنین زنان و مردان چاق در معرض خطر ناباروری قرار دارند. بنابراین، وزن خانم­هایی كه تصمیم به بارداری دارند، باید در محدودۀ طبیعی قرار گیرد. این امر با رعایت برنامه‌های تغذیه‌ای امکان­پذیر است. اهداف این مشاوره عبارتند از: كاهش و افزایش وزن با اصلاح عادات غذایی شناسایی و تصحیح كمبودهای تغذیه‌ای ت…

Categories