• هيدروسل و هیدروسلکتومی

      هیدروسلکتومی عمل برداشتن هیدروسل به­صورت یك جراحی سرپایی، با بی­حسی موضعی و یا بی­هوشی خفیف است. برای این كار جراح برشی را بر روی كیسۀ بیضه یا پایین شكم ایجاد می‌كند و ضمن تخلیه مایع، آن بخش را ترمیم می­کند. هیدروسل مایعی است که اطراف بیضه را احاطه می‌کند و موجب تورم کیسه بیضه می‌شود. تقریباً از هر 10 نوزاد پسر یک نوزاد به طور مادرزادی در بدو تولد دچار هیدروسل است، اما اغلب آن­ها در ماه اول، بدون…

Categories