• هیستروسونوگرافی

      هیستروسونوگرافی (سونوهیستوگرافی) یک روش غیر تهاجمی است که در آن، طی انجام سونوگرافی، محلول سالین استریل به آهستگی به درون رحم زن تزریق می­ شود. با استفاده از این روش، پزشک امکان می­ یابد تا زواید غیر طبیعی در داخل رحم، موارد غیر عادی بافت پوشش رح (اندومتریوم) و یا اختلالاتی که سطوح عمیق­ تر بافت را درگیر می­ کند، مورد بررسی قرار دهد. در انجام هیستروسونوگرافی نیازی به به ­کارگیری امواج ، مادۀ حاجب …

Categories