• واریکوسلکتومی

      واریكوسل، گشادشدن غیرطبیعی وریدهای بیضه است و باعث اختلال عملكرد بیضه‌ها می­شود و اسپرم‌سازی را تحت تأثیر قرار می­دهد. این بیماری علت عمدۀ ناباروری قابل درمان است. واریکوسلکتومی یک عمل جراحی تحت بی­هوشی عمومی محدود است که طی آن عروق مبتلا بسته می­شوند.

Categories