• کورتاژ تشخیصی

      در موارد خونریزی‌ های غیر طبیعی رحمی و اختلال عملكرد هورمونی، درمان طبی با استفاده از داروهای هورمونی صورت می‌ گیرد. اما در صورت پاسخ ­ندادن به درمان دارویی با رد شرایط پاتولوژیک دیگر، کورتاژ تشخیصی مطرح می‌ گردد. در این روش جراح متخصص زنان در اتا عمل در شرایط استریل و تحت بیهوشی عمومی از لایه داخلی رحم تکه‌ برداری می­ کند و نمونه را برای تشخیص به آزمایشگاه می‌ فرستد. کورتاژ تشخیص (D/C)  یک روش ت…

Categories