• آزواسپرمی غیرانسدادی به چه علت ایجاد می‌شود؟ آیا درمان دارد؟

  • آزواسپرمی غیرانسدادی به چه علت ایجاد می‌شود؟ آیا درمان دارد؟

  • - شایع‌ترین علت آزواسپرمی غیرانسدادی مشکلات و تنبلی بیضه‌هاست که درمان ندارد و تنها راه درمان ممکن، برداشتن اسپرم از بیضه از طریق جراحی و انجام عمل میکرواینجکشن است. در برخی موارد واریکوسل علت آن است که با جراحی واریکوسل تا حدی مشکل برطرف می‌شود. در موارد اندکی نیز، آزواسپرمی غیرانسدادی ناشی از اختلالات هورمونی است که با درمان هورمونی برطرف می‌شود.

دسته بندی ها