• ناباروری مردان چگونه تشخیص داده می‌شود؟

  • ناباروری مردان چگونه تشخیص داده می‌شود؟

  • - برای بررسی علت‌ ناباروری مردان، نخستین گام انجام آزمایش آنالیز مایع منی یا اسپرموگرام است. با این آزمایش، وضعیت تعداد، شکل و تحرک اسپرم و همچنین، دیگر فاکتورهای مؤثر در باروری در نمونۀ مایع منی بررسی می‌شود.
    گام بعدی، انجام آزمایش خون برای بررسی سطوح هورمون‌های مؤثر در باروری، مانند تستوسترون است.
    برای بررسی وضعیت بیضه‌ها و وجود واریکوسل نیز از روش سونوگرافى بيضه‌ها استفاده می‌شود.
    براى بررسى انسداد نسبى يا كامل مجراى اسپرم‌بر، یعنی مسیر تخليه‌كنندۀ اسپرم، از سونوگرافی ترانس‌رکتال (سونوگرافی از راه مقعد) استفاده می‌شود.
    برای ارزیابی عروق بیضه‌ها یا تشخیص دقیق و قطعی واریکوسل و گرید آن، ممکن است پزشک عکس رنگی از بیضه‌ها را درخواست کند.

دسته بندی ها