• کمیسیون موارد خاص

  در این کمیسیون جمعی از متخصصان زنان و زایمان، جنین ­­شناسی، آندرولوژی و ژنتیک به بررسی موارد خاص درم… ...
 • کمیسیون Morbidity

  به­ طور کلی کمیته­ ها و کمیسیون­ های بیمارستانی برای تحقق اهداف مراکز و بیمارستان­ ها، ارائۀ هر چه ب… ...
 • کمیسیون آزمایشگاه مرجع سرطان

  در این کمیسیون مباحث ژنتیکی مرتبط با ژن Her2 (ژن ناقل سرطان پستان) و مباحث آزمایشگاهی مربوط به آنتی­… ...
 • کمیسیون ناباروری

  در این کمیسیون یافته­ های جدید علمی در حوزۀ ناباروری به بحث و تبادل نظر گذاشته می­ شود و به نوعی به­… ...
 • کمیسیون سقط مکرر

  در این کمیسیون، جمعی از متخصصان ایمونولوژی، ژنتیک انسانی، زنان و زایمان، عفونی و داخلی در کنار یکدیگ… ...
 • کمیسیون آموزش

  این کمیسیون برای برنامه ­ریزی دربارۀ چگونگی تحقق اهداف آموزشی مرکز درمان، ارائۀ هرچه بهتر خدمات آموز… ...