• کمیسیون آزمایشگاه مرجع سرطان

    در این کمیسیون مباحث ژنتیکی مرتبط با ژن Her2 (ژن ناقل سرطان پستان) و مباحث آزمایشگاهی مربوط به آنتی­ بادی ­های ضد سرطان پستان (AnTi-Her2) به بحث و بررسی گذاشته می­ شوند و در واقع این کمیسیون بخشی از کلینیک سرطان پستان مرکز است.