• کمیسیون آموزش

    این کمیسیون برای برنامه ­ریزی دربارۀ چگونگی تحقق اهداف آموزشی مرکز درمان، ارائۀ هرچه بهتر خدمات آموزشی و ارتقای محتوای این برنامه­ ها، تشکیل شده است. در این کمیسیون گروهی از نیروهای متخصص در حوزۀ آموزش علوم پزشکی و مسئولان مربوط به این حوزه، خط مشی­ ها، برنامه ­ها و زمینه­ های عملکردی مناسب در این زمینه را تدوین و تبیین می ­کنند. جلسات این کمیسیون حداقل هر ماه یک­بار به­ صورت منظم برگزار می­ شود و طرح­ های آموزشی پیشنهادی برای اجرا در مرکز با حضور اعضای هیئت مدیرۀ مرکز، معاون آموزشی و مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی  بررسی می­ شوند تا در صورت تصویب، اجرا شوند. در این کمیسیون همۀ مباحث آموزشی مرتبط با فعالیت­ های مرکز اعم از برنامه های آموزشی مربوط به آموزش­ های مداوم جامعۀ پزشکی کشور، دوره­ های کوتاه­ مدت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی، سخنرانی­ های علمی ـ دوره­ای، دوره­ های آموزشی تکمیلی تخصصی بالینی و ... بررسی و تصویب می­ شوند. در ضمن، کوریکولوم­ های آموزشی و شیوه ­های اجرایی برنامه ­های آموزشی مرکز نیز به ­طور مرتب در این کمیسیون با استناد به جدیدترین استانداردهای ملی و بین ­المللی آموزشی بازبینی و به­ روز می­ شوند.