• کمیسیون ناباروری

    در این کمیسیون یافته­ های جدید علمی در حوزۀ ناباروری به بحث و تبادل نظر گذاشته می­ شود و به نوعی به­ روز رسانی علمی صورت می­ گیرد. از سوی دیگر، طرح ­های پژوهشی پیشنهادی در مرکز در جلسات این کمیسیون مطرح می­ شوند و اعضای کمیسیون آن­ها را بررسی می­ کنند تا در صورت تصویب، وارد مرحلۀ اجرا شوند و در صورت تصویب­ نشدن، ایرادها و اشکالات آن­ها از سوی محققان برطرف گردد. همچنین، پروتکل­ های درمانی مرکز نیز به­ طور مرتب در این کمیسیون بازبینی و به­ روز می­ شوند.