• کمیسیون سقط مکرر

    در این کمیسیون، جمعی از متخصصان ایمونولوژی، ژنتیک انسانی، زنان و زایمان، عفونی و داخلی در کنار یکدیگر به تبیین دستورالعمل­­ ها و روش­ های مختلف درمانی سقط مکرر و شکست مکرر در درمان ­های ناباروری می­­ پردازند. این گروه از متخصصان با بررسی جدیدترین مقاله­ ها و پژوهش­ ها، روش­ های تشخیصی و اقدامات مورد نیاز برای درمان بیماران مبتلا به سقط مکرر و شکست ­­های مکرر درمان ناباروری را مشخص ­می­ کنند. همۀ بیماران مبتلا به سقط مکرر و یا شکست­­ های مکرر درمان ناباروری بر اساس این دستورالعمل­ ها در کلینیک سقط مکرر درمان می­ شوند. اما در مواردی که روند درمان این بیماران با پیچیدگی­­ ها یا مشکلاتی خاص مواجه ­شود و یا درمان از طریق پروتکل­­ های موجود امکان­ پذیر نباشد، بیماران در جلسه ­های مشاوره­­ای سقط مکرر بررسی می­ شوند و  دربارۀ روش و روند درمان به­ صورت مشاوره­ای تصمیم­­ گیری می­ شود تا بهترین و مناسب ­­ترین روش درمانی برای بیمار انتخاب شود.