• کمیسیون پژوهشی

    از آنجا که بومی­ سازی و متناسب­ سازی درمان­ ها برای به حداکثر رساندن نتیجۀ درمان­ های ناباروری، یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست­ گذاران مرکز درمان ناباروری ابن سینا است،  "کمیسیون پژوهشی"  در این مرکز تشکیل شده است و  جلسات آن  به ­طور مستمر و ماهانه تشکیل می­ شود. اعضای این کمیسیون، یعنی سیاست­ گذاران و مدیران ارشد مرکز درمان ابن سینا، در این جلسات نظرها و پیشنهادهای پژوهشی متخصصان مجموعه در زمینۀ ارتقای کارایی درمان­ های ناباروری، به ­روزرسانی روندهای درمانی و موارد مرتبط را بررسی می­ کنند.