• کمیسیون توأم درمان های جایگزین و اخلاق

    یکی از مهم ­ترین و حساس­ ترین کمیسیون­ های مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، کمیسیون تخصصی اهدا است. جلسه­ های این کمیسیون به­ صورت هفتگی برگزار می ­شود و جمعی از متخصصان رشته­ های پزشکی اجتماعی، روانپزشکی، جنین­ شناسی، حقوق، اخلاق و جامعه­ شناسی پزشکی در آن حضور دارند. این کمیسیون بین رشته ­ای قدیمی­ ترین کمیسیون مرکز فوق تخصصی ابن سینا است. تنها راه حل درمان ناباروری تعداد قابل توجهی از زوجین، باروری به کمک شخص ثالث، یعنی استفاده از گامت یا جنین اهدایی و یا رحم جایگزین است. این نوع درمان به دلیل تأثیر بر ارتباط بیولوژیک اعضای خانواده، موضوعی بسیار مهم و حساس است که بررسی ­های دقیق ­تر و تخصصی ­تر می­­ طلبد. به همین دلیل در جلسات مختلف این کمیسیون، ضمن بررسی و تبادل نظر، بهترین روش درمانی برای زوجین انتخاب می­ شود و چهارچوب مناسب درمانی شکل می­ گیرد.