• کمیسیون موارد خاص

    در این کمیسیون جمعی از متخصصان زنان و زایمان، جنین ­­شناسی، آندرولوژی و ژنتیک به بررسی موارد خاص درمان ناباروری می ­پردازند. در برخی موارد، به دلیل پیچیدگی­ هایی که در روند تشخیص علت و یا نحوۀ درمان زوجین وجود دارد، درمان ناباروری در چهارچوب دستورالعمل­ های تعریف ­شدۀ مرکز امکان­ پذیر نیست. در این موارد، تصمیم­ گیری دربارۀ روند درمانی زوجین نیازمند هم فکری جمعی از متخصصان و مشاوران در کنار یکدیگر و در جلسات مشترک است تا بهترین و مناسب­­ ترین روش درمانی برای زوجین انتخاب شود. این کمیسیون هر ماه در دو نوبت تشکیل می­ شود.