پزشکان

اعضای تیم تخصصی و پزشکان


  • متخصص ناباروری زنان


دکتر افسانه محمدزاده دکتر شیدا جوهری
دکتر سهیلا انصاری پور دکتر سهیلا عارفی
دکتر افسانه شه بخش دکتر سارا مختار
دکتر بیتک طرازی دکتر فرشته محسنی
دکتر سیمین ظفردوست دکتر آتوسا کریمی
دکتر فرناز فاطمی دکتر ژاله طاهر
دکتر نیلوفر معترف دکتر مژده ذنوبی
دکتر گیتی سید قیاسی دکتر اعظم محمداکبری
دکتر فرناز منتظری دکتر ژاله ذوالقدر
دکتر آزیتا شفیقیان  

  • متخصص ناباروری مردان


دکتر ناصر امیرجنتی دکتر کاوه سلطان زاده
دکتر بهرنگ آبادپور
دکتر سعید آراسته

  • متخصص کنترل بارداری و سلامت مادر جنین و نوزاد


دکتر زهره داوودی مقدم دکتر فیروزه بلاش
دکتر ندیم زاده دکتر بختیاری
دکتر شهرزاد هاشمی دکتر انبارلویی

  • کلینیک دردهای لگنی، اندومتریوز و لاپاروسکوپی پیشرفته


دکتر رویا پادمهر دکتر مهدوی
دکتر خدیجه شادجو دکتر رکسانا کارگر
دکتر عاطفه گرگین  

  • کلینیک سلامت جنسی


دکتر مریم نکولعل دکتر حمید مهرابی