• (۴ شهریور ۱۳۹۷)

  آنچه باید دربارۀ آمینوسنتزیس بدانید!

  آنچه باید دربارۀ آمینوسنتزیس بدانید! 

  آمینوسنتر برداشتن نمونه از مایع دور جنین (مایع آمینوتیک) از طریق پوست شکم است.

  آمینوسنتز یک روش مهم برای تشخیص بیماری‌های ژنتیکی و ناهنجاری‌های کروموزومی جنین، برخی عفونت‌ها، مسدود نبودن کانال نخاعی جنین و  بررسی آثار ناسازگاری RH خون مادر و جنین است.

  همچنین از این روش برای تشخیص کامل شدن رشد ریۀ جنین، به‌ویژه در خانم‌های مبتلا به دیابت، استفاده می‌شود. افزون بر اینها، اگر حجم مایع آمنیوتیک باعث مشکلات تنفسی در مادر شود، از آمنیوسنتز برای کاهش حجم مایع استفاده می‌شود.

  زمان و شیوۀ انجام آمینوسنتز:

  آمنیوسنتز معمولاً در هفته‌های پانزدهم تا بیستم بارداری انجام می‌شود. در این روش، با کمک سونوگرافی، یک سوزن نخاعی از طریق پوست شکم، وارد کیسۀ آمنیون می‌شود؛ کیسه‌ای که اطراف جنین در رحم مادر تشکیل می‌شود و در  آن مایعی به نام آمنیون وجود دارد. مقدار مایع آمنیون کم‌کم زیاد می‌شود که نوزاد بتواند درون آن رشد و حرکت کندمی‌شود. البته سوزن نباید با جفت، بند ناف و جنین برخورد کند. این روش معمولاً اصلاً درد ندارد و حتی اغلب به بی‌حسی موضعی هم نیازی نیست.