• (۹ مرداد ۱۳۹۹)
    شیفت عصر مرکز با ارائه تخفیف ویژه راه اندازی شد

    شیفت عصر مرکز با ارائه تخفیف ویژه راه اندازی شد

    مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا به منظور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و مبارزه با بیماری کرونا شیفت عصر خود را با ارائه تخفیف های ویژه راه اندازی کرد.جهت استفاده از تخفیف تا پایان مرداد ماه فرصت دارید.