• اتوپسی جنین

  در حال حاضر مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا آمادگی دارد اتوپسی جنین را به‌صورت کاملاً علمی انجام دهد. اتوپسی جنین روشی موثر در تشخیص و بررسی بیمار‌ی‌ها و یا بدشکلی‌های جنینی (آنومالی) است که می‌تواند به سقط جنین یا مرده‌زایی یا جنین مشکل‌دار منجر شود. این روش برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه در بارداری‌های بعدی توصیه می‌شود.

  در صورت تمایل برای فرستادن جنین برای اتوپسی به این مرکز رعایت شرایط زیر توصیه می‌شود:

   

  - در صورت امکان جفت همراه جنین ارسال شود (گاهی مشکل اصلی در جفت یافت می‌شود).

  - نمونه به‌صورت تازه بدون فیکساتیو ارسال شود تا نمونه مورد نیاز برای بررسی ژنتیکی نیز جدا و ذخیره شود.

  - بهتر است نمونه در یک پوشش غیر قابل نفوذ در یخدان همراه یخ ارسال شود.

  - شرح حال دقیقی از سونوگرافی‌ها و آزمایشات قبلی ضمیمه شود.

  - رضایت پدر جنین برای انجام اتوپسی الزامی است. بهتر است پدر در هنگام پذیرش در مرکز حضور داشته باشد. در غیر این صورت رضایت خود را با امضا و اثر انگشت همراه جنین ارسال کند.

  - قبل از ارسال جنین با بخش پاتولوژی مرکز هماهنگی لازم صورت گیرد.

Categories