• آزمایش های بیوشیمی

  که با دستگاه اتوآنالایزر هیتاچی717 و به‌صورت روزانه انجام می‌شوند. از جمله آزمایش‌های این بخش عبارتند از:
  FBS-GTT Urea-Creatinin-Uric Acid- Cholestrol- Triglycerid- HDL-LDL-Ca-P-Na-K-Li-ALP--AST-ALT-T.Bili-D.Bili-γGT-CPK-LDH-Fe-Tranfferin-TIBC - Mg - Amylase - Protein.Albumin - CRP - RF – ASO, …

  اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌های IgA ,IgG ,IgM و اندازه‌گیری  Homocysteine
  آزمایش‌های عملکرد کلیه با اندازه‌گیری عناصر مختلف در ادرار 24 ساعته:
  24h urine
  ( Ca-P-Cr-Urea - Na -k- Oxalate-Citrate -Protein-Micro Albumin - Cortisol, ...
  )

   

Categories