• بخش جنین شناسی

    بخش جنین شناسی بخشی از کلینیک درمان ناباروری است. پس از تعیین پروتکل درمانی در جلسه‌ی مشترک تیم تخصصی، همه‌ی زوج‌های کاندیدای روش‌های درمانی IUI,ICSI,IVF) ART و ...) تحت مشاوره متخصص جنین شناسی قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی نهایی این جلسه و درمان نهایی در یک جلسه توسط متخصص جنین شناس به زوج اطلاع داده می‌شود و طی این جلسه به همه‌ی پرسش‌ها و نکات مبهم ایشان به طور کامل پاسخ داده می‌شود. در این جلسه (مشاوره‌ی جنین شناسی) زوج‌ها ضمن آگاهی از روند درمان، از محدودیت‌ها و مزیت‌های روش پیشنهاد شده، میزان موفقیت و دیگر اطلاعات مورد نیاز اطلاع می‌یابند. زوج‌ها پس از کسب آگاهی کامل، در انتخاب نهایی روش درمانی خود مشارکت می‌کنند و سپس برای شروع روند درمان تعیین شده، راهنمایی می‌شوند.

Categories