• هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم)

  مراحل و مزایای هیستروسالپنگوگرافی (عکس رنگی رحم) در مرکز ابن سینا

  مراجع محترم در روز اول یا دوم قاعدگی با داخلی بخش رادیولوژی تماس گرفته و برای انجام این گرافی وقت مناسب را دریافت می‌کند.

  این گرافی در این مرکز به صورت عادی، یا با بی حسی و یا با بیهوشی کامل انجام می‌پذیرد که در صورت انجام با بیهوشی، مراجع محترم به هیچ عنوان احساس درد ندارد.

  این گرافی دو تا سه روز بعد از پاکی و بدون نزدیکی قابل انجام است.

  برای انجام این گرافی با بیهوشی در زمان وقت دهی شرایط انجام به طور کامل توضیح داده می‌شود که شامل مصرف آنتی بیوتیک (آزیترومایسین 250 گرم) از دو روز قبل و ناشتا بودن از شب قبل است.

  در روز انجام رادیوگرافی، بیمار در بخش حضور می‌باید و بعد از پوشیدن لباس مخصوص و رگ گیری، برای این پروسه آماده می‌شود. مدت زمان بیهوشی و ریکاوری در مجموع یک ساعت است که پس از اطمینان از ثبات وضعیت بیمار، مراحل ترخیص توسط همراه بیمار انجام می‌شود.

  در زمان انجام این گرافی بدون بیهوشی، مراجع گرامی در روز انجام بعد از خوردن صبحانه کامل و شیرین و استفاده از شیاف دیکلوفناک به صورت رکتال (مقعدی)، در بخش حضور می‌یابد. گفتنی است که بخش رادیولوژی مرکز درمان ابن سینا مجهز به دستگاه رادیولوژی تمام دیجیتال است و روند انجام دادن آن به دلیل مهارت تکنیسین‌ها و کیفیت دستگاه، به حداقل ممکن کاهش یافته است. در نتیجه مراجع محترم، در صورت انجام گرافی بدون بیهوشی، زمان بسیار کمی (حدود 2 الی 3 دقیقه) درد را تحمل می‌کند.

  انجام این گرافی در این مرکز به صورت تشخیصی و درمانی انجام می‌شود و تزریق دارو تا رویت کامل لوله‌ها و اطمینان از باز بودن لوله‌های رحمی ادامه می‌یابد.

  گزارش هیستروسالپنگوگرافی همان روز آماده می‌شود و پرسنل بخش رادیولوژی همگی خانم هستند.

  بنابراین انجام این خدمت در مرکز درمان ابن سینا، سه مزیت مهم دارد:

  ·       امکان استفاده از بیهوشی

  ·       مدت زمان کوتاه انجام این خدمت، به دلیل استفاده از دستگاه تمام دیجیتال و متخصصان زبده

  ·       دریافت گزارش در همان روز

   

Categories