• مشاوره ایمونولوژی

    امروزه نقش عوامل ایمونولوژیک در ایجاد ناباروری و سقط مکرر کاملاً شناخته شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، علت 70 درصد از موارد سقط مکرر عوامل ایمونولوژیک است. همچنین در بسیاری از ناباروری‌ها، به ویژه موارد مربوط به باروری تخمک، تشکیل رویان (جنین) و جایگزینی رویان (جنین) در رحم، نقش عوامل ایمونولوژیک ثابت شده است. از این رو، بررسی زوج‌های مبتلا به سقط مکرر یا شکست مکرر در روش‌های کمک باروری برای شناخت عوامل ایمونولوژیک تأثیرگذار در ناباروری و سقط مکرر، از اهمیت بسیاری برخوردار است.


    با توجه به ان نکات، مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا، امکان مشاوره، بررسی، تشخیص و درمان عوامل ایمونولوژیک در زوج‌های نابارور و همچنین زوج‌های مبتلا به سقط مکرر یا شکست مکرر در روش‌های کمک باروری را فراهم کرده است.

Categories