• اتاق های عمل و بخش بستری

    زوج‌های مراجعه کننده ممکن است حین طی کردن مراحل درمان، نیاز به انجام عمل‌های تشخیصی و درمانی مختلفی داشته باشند. افزون بر آن، بخشی ازمراحل میکرواینجکشن شامل برداشت تخمک و انتقال رویان (جنین) نیز نیاز به خدمات بستری و اتاق عمل دارند که همۀ این خدمات در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا قابل انجام می‌شود. کادر مجرب پرستاری و اتاق عمل مرکز که دوره‌های آموزشی مختلف مرتبط با درمان ناباروری را گذرانده‌اند، در همۀ مراحل بستری و عمل‌های جراحی، با مراجعان محترم همراه‌اند. تقریباً همۀ عمل‌های جراحی ای که در مرکز فوق تخصصی ابن سینا انجام می‌شود، به صورت سرپایی است و نیاز به بستری شب ندارد. بیمار پس از انجام مراقبت‌های مورد نیاز و ارائۀ آموزش‌های لازم، بیماران از بخش مرخص می‌شود. به این ترتیب، بیمار اضطراب و استرس ناشی از اقامت در بیمارستان و محیط درمان را تحمل نخواهد کرد. البته در صورت نیاز به اقامت بیمار در بخش، به تشخیص پزشک معالج، خدمات مورد نیاز در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. برای جلوگیری از بروز عوارض مختلف درمان‌ها و ارائۀ هرچه بهتر خدمات به مراجعان محترم، همل اقدامات پیش گیرانه و بررسی‌های لازم، قبل از عمل و بستری، انجام می‌شود و مشاوره‌های مورد نیاز ارائه می‌گردد تا بیمار برای جراحی کاملاً آماده شود. همۀ این اقدامات برای کاهش اضطراب و استرس ناشی از جراحی و تسریع و تسهیل روند جراحی انجام می‌شود.

     

Categories