• تزريق اسپرم داخل تخمك (ICSI)

    معمولاً در مواردی به‌کار می‌رود که اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرک و یا شکل کیفیت لازم را ندارد. در بعضی موارد هم که چندین مورد عمل IVF انجام شده و به نتیجه نرسیده است، از عمل میکرواینجکشن استفاده می‌شود.
    به طور کلی در این روش، یک اسپرم در محیط آزمایشگاه داخل یک تخمک تزریق می‌شود که به‌دنبال آن لقاح و تقسیم سلولی صورت می‌گیرد و جنین تشکیل می‌شود.میکرواینجکشن نیز مانند IVF شامل چند مرحلۀ تحریک تخمدان،‌ تخمک‌گیری، تزریق اسپرم داخل تخمک و لقاح و انتقال جنین است. در مرحلۀ اول برای تحریک تخمدان‌ها، از داروهای هورمونی استفاده می‌شود. تزریق عضلانی آمپول HMG تخمدان‌ها را برای رشد فولیکول تحریک می‌کند و تزریق عضلانی آمپول HCG باعث بلوغ تخمک‌ها و انجام تخمک‌گذاری می‌شود.
    در مرحلۀ دوم عمل تخمک‌گیری با یکی از دو روش لاپاراسکوپی یا با مشاهده از طریق سونوگرافی واژینال امکان‌پذیر است. در روش دوم نیازی به بی‌هوشی نیست و با یک بی‌هوشی کوتاه‌مدت یا بی‌حسی موضعی قابل انجام است. با استفاده از دستگاه سونوگرافی پزشک فولیکول‌ها را مشاهده می‌کند و با سوزن‌های مخصوص مایع فولیکولی همراه با تخمک کشیده می‌شود که به این عمل در اصطلاح پانکچر می‌گویند.
    در مرحلۀ سوم ابتدا سلول‌های دور تخمک به کمک آنزیم جدا می‌شود. سپس اسپرم به داخل تخمک تزریق می‌شود. در عمل میکرواینجکشن نیز برای افزایش درصد موفقیت چندین تخمک لقاح می‌یابد. بنابراین، تعداد جنین‌های تشکیل‌یافته زیاد است که اگر این جنین‌ها کیفیت مطلوبِ داشته باشند، تعدادی از آن‌ها با صلاحدید زوج منجمد و نگهداری می‌شوند تا در صورت نیاز برای بارداری‌های بعدی از این جنین‌ها استفاده شود.
    در مرحلۀ چهارم و پایانی نیز نیازی به بی‌هوشی عمومی نیست. جنین با یک کاتتر به داخل رحم منتقل می‌شود و یکی دو ساعت بعد از انتقال جنین، بیمار مرخص می‌شود.

Categories