• مشاوره تغذیه

     رژیم غذایی پیش از بارداری از جنبه‌های مختلف بر شانس لقاح و یا موفقیت بارداری اثر دارد. زنان لاغر و همچنین زنان و مردان چاق در معرض خطر ناباروری قرار دارند. بنابراین، وزن خانم‌هایی که تصمیم به بارداری دارند، باید در محدودۀ طبیعی قرار گیرد. این امر با رعایت برنامه‌های تغذیه‌ای امکان‌پذیر است. اهداف این مشاوره عبارت‌اند از:

    • کاهش و افزایش وزن با اصلاح عادات غذایی
    • شناسایی و تصحیح کمبودهای تغذیه‌ای
    • تنظیم برنامه‌های غذایی مناسب برای دوران بارداری و شیردهی

     

Categories