• تست پاپ اسمیر

    تست پاپ اسمیر (که به آن تست سرطان دهانۀ رحم نیز گفته می­شود) جزو آزمایش­های غربالگری محسوب می­شود. این تست برای تشخیص سرطان دهانۀ رحم و یا عواملی که به آن منجر خواهد شد، انجام می­گیرد. نمونه از طریق واژن از گردن رحم گرفته می­شود و برای تشخیص سلول­های ناهنجار در زیر میکروسکوپ توسط پاتولوژیست بررسی می­شود.

     در مرکز ابن سینا، این تست در ویزیت اوّل زنان، برای اطمینان از سلامت دهانۀ رحم انجام می­شود. بدیهی است خانم­هایی که تست پاپ اسمیر سالم طی یک سال گذشته همراه خود داشته باشند، نیاز به تکرار آن ندارند.

Categories