• آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی

    آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی مرکز فوق‌تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا دارای بخش‌های ایمونولوژی، بیوشیمی، هورمون، میکروب‌شناسی، خون‌شناسی، انعقاد، پاتولوژی، الکتروفورز، داروها و مواد مخدر، فلوسایتومتری و بخش مولکولی کرونا است. 

    با توجه به شیوع ویروس کرونا، برای رفاه حال افرادی که تمایل به نمونه‌گیری در منزل و یا محل کار دارند، این خدمت از سوی آزمایشگاه تشخیص طبی ابن‌سینا با اعزام کادر مجرب به شهروندان عزیز ارائه می‌شود.

     همچنین، خدمت نمونه‌گیری خون در منزل نیز مانند گذشته ارائه می‌شود.

Categories