• تعیین جنسیت جنین

    انجام تعیین جنسیت در مرکز ابن سینا با یک مشاورۀ ژنتیک آغاز می‌شود که طی آن مراحل انجام کار و میزان موفقیت به‌صورت کامل و علمی و به زبان کاملاً ساده توضیح  داده می‌شود. در هر صورت، یک زوج متقاضی انجام تعیین جنسیت، پس از بررسی‌ها و آزمایش‌های اولیه در صورت خوب و مناسب بودن آزمایش‌ها، در سیکل میکرواینجکشن قرار می‌گیرند. پذیرش این زوجین در بازۀ زمانی خاص و محدودیت سنی خاص اجرا می‌شود. پس از ویزیت یا مشاوره‌ها و آزمایش‌های اولیه معمولاً زوجین در نوبت قرار می‌گیرند که ممکن است چندین ماه طول بکشد. پس از این که درمان شروع شد، یک دورۀ درمانی، 1 ماه طول می‌کشد که در این 1 ماه نیاز است که زوجین (به‌ویژه خانم) بارها به مرکز برای سونوگرافی و اقدامات دیگر مراجعه کنند.  

    روش انجام: برای تعیین جنسیت به روش PGD (تشخیص ژنتیکی قبل از کاشت جنین) نیاز به انجامIVF   (لقاح خارج رحمی) است. به این صورت که پس از تحریک تخمدان‌های زن با داروهای خاص، تخمک‌های ایجادشده در اتاق عمل گرفته‌شده و با اسپرم‌های شوهر ترکیب و پس از تشکیل و کشت جنین‌ها، به کمک لیزر 2 - 1 سلول از هر جنینی گرفته شده و با تست‌های ژنتیکی، وجود کروموزوم‌های X و Y و جنسیت جنین‌ها تعیین می‌شود و سپس جنین‌های با جنسیت مطلوب در داخل رحم کاشته می‌شوند. گفتنی است که احتمال بارداری در هر سیکل درمانی 30 - 25 % است. این بدین معنی است که گاهی نیاز است درمان، چندین بار تکرار گردد. ولی در صورتی که بارداری با موفقیت صورت پذیرد، احتمال تولد فرزند با جنسیت دلخواه در بیشتر موارد در حد 99 % است.

     

     

Categories