• واریکوسلکتومی

    واریکوسل، گشادشدن غیرطبیعی وریدهای بیضه است و باعث اختلال عملکرد بیضه‌ها می‌شود و اسپرم‌سازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این بیماری علت عمدۀ ناباروری قابل درمان است. واریکوسلکتومی یک عمل جراحی تحت بی‌هوشی عمومی محدود است که طی آن عروق مبتلا بسته می‌شوند.

Categories