یادداشت ها

  • تست DFI چیست؟

    تست DFI چیست؟

    تست دی اف آی یک آزمایش تشخیصی برای بررسی ارزیابی زوج‌های نابارور و زوج‌های دچار سقط مکرر است. منظور از دی اف آی شاخص شکست دی ان اِی اسپرم است. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، دی اف آی شاخص قطعه قطعه شدن دی ان اِی اسپرم است. شکست دی ان اِی اسپرم در آزمایش اسپرم یا اسپرموگرام معمول و روتین قابل ارزیابی…

    بیشتر بخوانید