• مادر جایگزین باید چه شرایطی داشته باشد؟

  • مادر جایگزین باید چه شرایطی داشته باشد؟

  • بانویی که برای نگهداری جنین در رحمش انتخاب می‌شود، باید سنش کمتر از 35 سال باشد و ترجیح ما در مرکز ناباروری ابن سینا زیر 30 است. علاوه بر آن باید سابقه یک بارداری موفق را نیز داشته باشد. هم چنین بانویی که صاحب فرزند است باید سن فرزندش از 10 سال بیشتر و از 3 سال کمتر نباشد.
    اگر وی دارای همسر است، حتماً باید همسرش رضایت بدهد. هیچکدام نباید اعتیاد داشته باشند. همچنین صاحب رحم باید از سلامت متعارف برخوردار باشد، به گونه‌ای که از نظر بیماری‌های عفونی مانند ایدز و هپاتیت بررسی شده باشد. علاوه بر آن بیماری‌های قلبی و دیابت نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بعد براساس شرح حال فرد، آزمایش‌های تکمیلی نیز انجام می‌شود.
    فردی که می‌خواهد در این فرآیند قرار بگیرد، باید از کفایت روانی مناسبی برخوردار باشد، یعنی زندگی روزمره و عادی وی به دلیل مشکل‌های روانی‌اش مختل نشده باشد.

دسته بندی ها