• کریپتوکیدیسم (بیضه نزول نکرده)

  • کریپتوکیدیسم (بیضه نزول نکرده)

  • اختلالی است که در زمان تولد یک یا دو بیضه در مکان طبیعی خود یعنی کیسه بیضه (اسکرتوم) قرار نمی گیرد. گاهی بیضه نهفته به صورت طبیعی تا 6 ماهگی نزول می کند، در غیر این صورت، وجود بیضه در فضای شکم، کشاله ران و یا فقدان مادرزادی آن بررسی شود. بهترین زمان برای قرار دادن بیضه در محل طبیعی آن (کیسه بیضه) 12-6 ماهگی است.
    اصلاح نشدن بیضه نزول نکرده، افزون بر احتمال ایجاد ناباروری، ریسک ایجاد سرطان را نیز افزایش می دهد و عمل جراحی به موقع موجب حفظ باروری می گردد.
    در صورتی که تا بزرگسالی هم این امر انجام نشده باشد، برای جلوگیری از تبدیل آن به توده بدخیم حتماً باید آن را از فضای شکم خارج و طبق صلاحدید متخصص در کیسه بیضه قرار داد یا به کلی آن را از بدن بیرون آورد.
    اگر بیضه درکانال بیضه درکشاله ران باشد، با یک برش کوچک و جراحی ساده می توان بیضه را به کیسه بیضه هدایت کرد و در آن ناحیه فیکس کرد. در صورتی که بیضه شکمی باشد، طبق نظر متخصص، با جراحی باز با لاپاروسکوپی فیکس می شود و در صورت خوب نبودن شرایط بیضه، از بدن خارج می شود.

دسته بندی ها